هاست لینوکس پرسرعت سی پنل

اصلاح دستور Yum روی CentOS 6 بعد از اتمام دورهٔ پشتیبانی آن

اگر روی سرور یا رایانهٔ لینوکس خود با توزیع CentOS 6 هنگام استفاده از دستور yum با خطای زیر مواجه می‌شوید، باید بدانید که به علت اتمام زمان پشتیبانی این توزیع از CentOS دیگر قادر به دریافت یا به‌روزرسانی بسته‌های نرم افزاری از روی سرورهای اصلی آپدیت CentOS نیستید. در نتیجه سرور شما قادر به دریافت موارد امنیتی و امکانات اضافی نیست.

Setting up Upgrade Process
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
Eg. Invalid release/repo/arch combination/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: base. Please verify its path and try again
اصلاح دستور Yum روی CentOS 6 بعد از EOL

عدم کارکرد صحیح دستور yum به علت بروز خطای مذکور، حتی ممکن است روی عملکرد عادی دیگر سرویس‌ها یا بخش‌های سرور شما هم تاثیرگذار باشد. پس حتی اگر نخواسته باشید با دستور yum لینوکس خود را به‌روزرسانی کنید، باز هم شاید نیاز جدی به رفع این خطا داشته باشید.

در حال حاضر مخازن منسوخ شدهٔ Yum به مخزن Vault منتقل شده است. بنابراین با دستور زیر می‌توانید این مخزن را روی سرور خود فعال کنید.

# curl https://www.getpagespeed.com/files/centos6-eol.repo --output /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

یا اگر نیاز به اصلاح دستی فایل‌های مخازن نرم افزاری روی سرورتان را دارید، مستقیم سند CentOS-Base.repo را به صورت زیر ویرایش کنید. این سند در مسیر /etc/yum.repos.d وجود دارد. دستور زیر به صورت خودکار بدون باز کردن این سند، آن را ویرایش می‌کند.

cat <<-'EOF' > /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
[C6.10-base]
name=CentOS-6.10 - Base
baseurl=http://vault.epel.cloud/6.10/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled=1
metadata_expire=never

[C6.10-updates]
name=CentOS-6.10 - Updates
baseurl=http://vault.epel.cloud/6.10/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled=1
metadata_expire=never

[C6.10-extras]
name=CentOS-6.10 - Extras
baseurl=http://vault.epel.cloud/6.10/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled=1
metadata_expire=never

[C6.10-contrib]
name=CentOS-6.10 - Contrib
baseurl=http://vault.epel.cloud/6.10/contrib/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled=0
metadata_expire=never

[C6.10-centosplus]
name=CentOS-6.10 - CentOSPlus
baseurl=http://vault.epel.cloud/6.10/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled=0
metadata_expire=never
EOF

در این جا نسخهٔ لینوکس ما CentOs 6.9 است.

اگر هم نیاز به اصلاح مخزن EPEL روی این توزیع لینوکس داشتید، دستور زیر را اجرا نمایید:

# curl https://www.getpagespeed.com/files/centos6-epel-eol.repo --output /etc/yum.repos.d/epel.repo

برای مخزن SCLO هم دستور زیر:

# yum -y install centos-release-scl
# curl https://www.getpagespeed.com/files/centos6-scl-eol.repo --output  /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl.repo
# curl https://www.getpagespeed.com/files/centos6-scl-rh-eol.repo --output  /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl-rh.repo

در هر صورت با اینکه با این روش مشکل دستور yum را می‌توانید روی CentOS 6 برطرف کنید، اما پیشنهاد ما این است که هر چه سریع‌تر به یک نسخه بالاتر یا حتی توزیع مشابه CentOS دیگر مثل AlmaLinux مهاجرت کنید که امکان به روز شدن بسته‌های نرم افزاری را روی سرور شما می‌دهد. این امر می‌تواند سبب جلوگیری از هک سرور و به خطر افتادن امنیت و بهره‌وری سرور یا رایانهٔ شما شود.

دیدگاه تان را ارسال کنید.

لطفاً از درج نظرات خارج از موضوع این صفحه خودداری کنید!