هاست لینوکس پرسرعت سی پنل

فعال کردن مخزن RPMForge در RHEL/CentOS

تا اینجا راجع به مخازن نرم افزاری لینوکس زیاد گفتیم و شنیدیم. حالا می‌خواهیم یکی از پرکابردترین مخازن نرم افزاری لینوکس که مخصوص توزیع‌های برپایۀ RedHat است را روی سرور خود نصب کنیم. نام این مخزن RPMForge نام دارد و چیزی حدود ۵۰۰۰ بستۀ نرم افزاری درون خود دارد. که با نصب کردن و سپس فعال کردن این مخزن به سادگی با یک دستور سادۀ yum می‌توانید بسته‌های نرم افزاری موجود در این مخزن را روی سرور خود نصب کنید. پس با فعال کردن مخزن RPMForge در RHEL/CentOS همراه وبنولوژی باشید.

فعال کردن مخزن RPMForge در RHEL/CentOS

فعال کردن مخزن RPMForge در RHEL/CentOS

در اولین قدم باید مشخص کنید که نسخۀ سیستم عامل لینوکس شما (ردهت یا سنت او اس) چند بیتی است؛ ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی. در قسمت قبلی راجع به این موضوع صحبت کردیم. به این دلیل می‌خواهیم بدانیم نسخۀ لینوکس ما چند بیتی است که فایل rpm مربوط به مخزن مرتبط با هر نسخه فرق می‌کند. پس مراحل کار در نسخه‌های مختلف CentOS و همچنین اینکه ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی است فرق خواهد کرد.

در RHEL/CentOS 7 64 Bit

در لینوکس CentOS 7 نسخۀ ۶۴ بیتی باید دو خط دستور زیر را با استفاده از حساب ریشه در خط فرمان لینوکس وارد کنید.

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

خط اول با دستور wget اقدام به دریافت پروندۀ rpm از سایت repoforge.org می‌کند. خط دوم هم برای نصب این مخزن از دستور rpm استفاده می‌کند. پس از زدن دستور بالا کار تمام است.

در RHEL/CentOS 6 32-64 Bit

بسته به اینکه نسخۀ CentOS 6 شما ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی است، از دستورات زیر استفاده کنید.

## RHEL/CentOS 6 32 Bit OS ##
wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
## RHEL/CentOS 6 64 Bit OS ##
wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

در RHEL/CentOS 5 32-64 Bit

## RHEL/CentOS 5 32 Bit OS ##
wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
## RHEL/CentOS 5 64 Bit OS ##
wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

پس از نصب مخزن RPMForge خواهید دید که پروندۀ rpmforge.repo در مسیر /etc/yum.repod موجود خواهد بود.

وارد کردن کلیک مخزن RPMForge در RHEL/CentOS 7/6/5

حال نیاز است که کلید DAG’s GPG را دریافت و روی سیستم خود نصب کنید. دو خط دستور زیر را یکی یکی بزنید.

wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
rpm --import RPM-GPG-KEY.dag.txt

این کلید در مسیر /etc/pki/rpm-gpg با عنوان پروندۀ RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag ذخیره خواهد شد.

نصب بسته‌های نرم افزاری با استفاده از مخزن RPMForge

حالا به سراغ نصب بسته‌های نرم افزاری خواهیم کرد. به مانند حالت عادی، قادرید از دستور yum برای نصب نرم افزار استفاده کنید.

yum install package-name

اما اگر خواسته باشید فقط از همین یک مخزن اقدام به جستجو یا نصب نرم افزاری خاص کنید، باید از قالب دستور زیر استفاده کنید.

yum --enablerepo=rpmforge install aria2

خیلی از اوقات که یک بستۀ نرم افزاری را پس از نصب مخزنِ آن، برای نصب کردن پیدا نمی‌کنید، به این دلیل است که حتماً باید مخزن مرجع آن را هم در دستور yum نام ببرید. مثل دستور بالا.

غیرفعال کردن مخزن RPMForge

برای غیر فعال کردن مخزن RPMForge برای جلوگیری از نصب نرم افزار از روی این مخزن، کافی است پروندۀ /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo را ویرایش کنید.

nano /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo

عبارت enabled=1 را پیدا کنید و عدد ۱ را به ۰ تغییر دهید. تا از حالت فعال به غیر فعال درآید. پرونده را ذخیره کرده و خارج شوید. (Ctrl+X سپس Y سپس Enter)

این بود از طریقۀ کار کردن با مخزن RPMForge که برای نصب بسیاری از نرم افزارهای مفید خط فرمان سرور لینوکس به آن نیاز داشتیم. در آموزش‌های بعدی خواهید دید تا زمانی که این مخزن را روی سرور خود فعال نکنید، نمی‌توانید برخی از نرم افزارها را نصب کنید.

دیدگاه تان را ارسال کنید.

لطفاً از درج نظرات خارج از موضوع این صفحه خودداری کنید!