هاست لینوکس پرسرعت سی پنل

غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 7

در قسمت قبلی به نحوۀ غیر فعال کردن IPv6 در CentOS 6 اشاره کردیم. اما باید بدانیم که انجام این کار در نسخۀ جدید CentOS یعنی نسخۀ ۷ آن اندکی متفاوت است. در قسمت ۷۴ از مجموعه آموزشی مدیریت سرور لینوکس می خواهیم غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 7 را یاد بگیریم. برای این کار از دو روش می توانیم استفاده کنیم.

غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 7

غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 7

روش اول غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 7

پروندۀ /etc/sysctl.conf را باز کنید:

nano /etc/sysctl.conf

خطوط زیر را به این پرونده اضافه کنید:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

اگر قصد دارید IPv6 یک کارت شبکۀ خاصی را به عنوان مثال enp0s3 غیرفعال کنید، باید از خط زیر استفاده کنید.

net.ipv6.conf.enp0s3.disable_ipv6 = 1

این سند را ذخیره کرده و ببندید. سپس با دستور زیر نتیجۀ غیرفعال کردن IPv6 را مشاهده کنید:

sysctl -p

روش دوم غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 7

برای غیرفعال کردن IPv6 در CentOS 7 در حال اجرا بدون نیاز به راه اندازیِ مجدد سیستم، باید از دستورات زیر استفاده کنید:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6

یا

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

کار تمام است. حال IPv6 روی CentOS 7 شما غیر فعال شده است.

رفع ایراد مشکلات احتمالی

۱- اگر پس از غیرفعال کردن IPv6 دسترسی شما به SSH مختل شد، سند /etc/ssh/sshd_config را باز کرده و به دنبال خط زیر بگردید.

#AddressFamily any

و آن را به این صورت تغییر دهید:

AddressFamily inet

یا همچنین علامت # را از ابتدای خط زیر بردارید:

#ListenAddress 0.0.0.0

سپس SSH را راه اندازی مجدد کنید:

systemctl restart sshd

۲- اگر پس از غیرفعال کردن IPv6 سرویس postfix به درستی کار نکرد، پروندۀ /etc/postfix/main.cf را ویرایش کرده.

nano /etc/postfix/main.cf

ابتدای خط localhost را علامت # برای توضیح کردن آن اضافه کنید. سپس از ipv4 loopback استفاده و پیکربندی کنید:

#inet_interfaces = localhost
inet_interfaces = 127.0.0.1

مشکل حل خواهد شد!

فراموش نکنید به دلیل اینکه عمده سرورهایی که در حال حاضر در محیط عملیاتی استفاده می شوند دارای CentOS 6 هستند، عمده تمرکز ما هم در این دورۀ آموزشی روی این نسخه از CentOS است. اما در کنار آن آموزش های خاص CentOS 7 را هم خدمت شما ارائه می دهیم.

دیدگاه تان را ارسال کنید.

لطفاً از درج نظرات خارج از موضوع این صفحه خودداری کنید!